จักรปักคอมพิวเตอร์
บริษัท ฮ่องกง สินเจริญ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่าย จักรปักคอมพิวเตอร์ จักรปักคอมพิวเตอร์หัวเดียว FEIYA ในประเทศไทยซึ่ง FEIYA เป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานการส่ง ออก และจำหน่ายสินค้า มากกว่า60 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังนำเข้าและจำหน่าย เครื่องตัดเลเซอร์ GROW ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิดที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีงานตัดเลเซอร์อีกแบรนด์หนึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทฯ มีความมุ่งมันที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการและตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะไดัรับการบริการที่ดีจากเรา ด้วยนโยบายที่ว่า “เราพร้อม เรามุ่งมั่น บริการด้วยใจ”